My View at Villa Maria Minori

 

Screen Shot 2018-03-06 at 8.45.54 PM


The View From My Room at Villa Maria

Minori

Italy


.

 

Screen Shot 2018-03-06 at 8.44.59 PM.png


Lemons at Villa Maria

Minori


The Amalfi Coast

.

 

.

 

Screen Shot 2018-03-06 at 8.47.00 PM.png
The WORLDS BEST BREAKFAST
VILLA MARIA
MINORI

 

.

Screen Shot 2018-03-06 at 8.45.17 PM.png
My TERRAZZO
VILLA MARIA
MINORI

 

.

Screen Shot 2018-03-06 at 8.46.26 PM.png
Me and Vincenzo
The Owner of Villa Maria


MINORI

 

 

.
Screen Shot 2016-10-30 at 7.59.18 PM.png
.

 

 

 

.

 

.